Marina Marković Mala retrospektiva

Izložbe >>
 

Marina Marković je umetnica koja se kroz različite medije bavi preispitivanjem ženskih pitanja i mnogobrojnih često suprotsatvljenih društvenih uloga.Lično iskustvo sa anoreksijom u mladosti, u umetnosti inicira stalni odnos sa sazrevanjem i seksualnošću žene, ali i dekonstruisanje roda. Svakodnevni život se kao osnovna tema provlači kroz sve radove bilo da se bave konzumerizmom ili ekonomijom tela i pitanjima društvenih prinuda, stanjima ranjivosti (ne)adekvatnosti i (de)subjektivacije. Unutar svoje umetničke prakse, Marković mapira sopstvene traumatične događaje istražujući ženske istorije i narative, preispitujući arhetipove i neupitna o telu, afektima i rodnim pitanjima. Putem razmatranja „stanja telesnog postojanja” (Grozs) pomeraju se nejasne granice između svakodnevnog života žene i heteronormativne javne sredine. Rad Marine Marković uključuje sva iskustava izvođenja ženskosti - kućni poslovi, rituali ulepšavanja, intime, menstruacije, trudnoće, starenja, oblikovanja tela, poremećaja u ishrani, konzumacije medijskog sadržaja ili proizvoda. Imajući na umu žensku Drugost, intimnost i lični prostor, Markovićeva kroz svaki novi rad ponovo izvodi proces postajanja ženom unutar društva. U radu MM, apstraktni standardi dobrog, zdravog i lepog, primenjeni na živo žensko telo, uhvaćeni su u njemu i primorani da se zajedno sa njim šire, deformišu, izobličavaju, da bi se na posletku ukinuli ili pak opredmetili. Marković izlaže i diskutuje prakse otpora patrijarhatu kao komplikovane, emocionalne konflikte, ukazujući na to koliko su pitanja slobode i prinude za ženu neodvojiva.Oslobađanje žene moguće je tek kroz rad na razrešenju kompleksnih svakodnevnih prinuda iz domena intimnog i privatnog koje izmiču području borbe zbog svoje prividne trivijalnosti. Život i emancipacija žene sastoji se upravo u nevidljivim pobedama iz svakodnevice.  

Marija Ratković    Marina Marković  Rođena 1983. godine u Beogradu. Diplomirala 2008. na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Jovanovića. Od 2006. godine redovno izlaže na samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Americi, Japanu, Španiji, Italiji, Meksiku, Velikoj Britaniji…). Dobitnica je nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2011. godinu. Od 2012 je član The Drawing Center New York. MM živi i radi na relaciji Beograd –Njujork.  

 

 Fotografije: Andrija Rančić

 

 

 

 

« Nazad