OPŠTI USLOVI PRODAJE 
 
1. UVOD 
 
Tokom korišćenja usluga naše ON LINE prodavnice, primenjuju se ovi opšti uslovi prodaje (u daljem tekstu „Opšti uslovi“), kao i svi važeći i primenjivi zakoni na teritoriji Republike Srbije. Mascom EC d.o.o., Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd, matični broj 17194640, PIB 100041019 (u daljem tekstu „Mascom“ ili „Prodavac“) zadržava pravo promene Opštih uslova u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na web stranici www.mascomstore.rs i kao takve se odnose na sve korisnike. Korišćenjem usluga Mascom Store internet prodavnice prihvatate Opšte uslove. Ako niste saglasni sa Opštim uslovima, nemojte koristiti ovu prodavnicu niti kupovati putem nje, odnosno preko nje naručivati proizvode. Prihvatanjem ovih Opštih uslova i narudžbinom proizvoda u Mascom Store internet prodavnici i ispunjenjem drugih predviđenih uslova smatra se da je zaključen ugovor između kupca i Prodavca za konkretan proizvod koji je naručen. 
 
Kupac je fizičko ili pravno lice koje kupuje ili naručuje proizvode putem naše internet prodavnice, a koja je u sklopu firme Mascom.  
 
2. LIČNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST 
 
Prihvatanjem Opštih uslova kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, te da ne postoje nikakve prepreke za naručivanje i kupovinu proizvoda od Mascoma, tj. za kupovinu putem Mascom Store internet prodavnice. Mascom prikuplja samo osnovne podatke koji su neophodni za ispunjavanje obaveza. Mascom čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti podatka o ličnosti, te će oni biti korišćeni isključivo u svrhu isporuke narudžbe. Korišćenjem ove usluge Mascoma saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Opštim uslovima.
 
3. KUPOVINA 
 
Proizvodi se kupuju odabirom, korišćenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara i prihvatanjem ovih Opštih uslova. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti putem platne kartice ili pouzećem, kao i po predračunu – za pravna lica i odnosi se na teritoriju Republike Srbije. Prilikom kupovine iz inostranstva plaća se isključivo platnom karticom. Po izvršenom plaćanju, Mascom će elektronskim putem, ili telefonom, obavestiti kupca o tome da je plaćanje uspešno obavljeno, odnosno da je proizvod naručen. U slučaju plaćanja platnom karticom, ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Mascom primi potvrdu da je iznos porudžbine uplaćen dok se u slučaju plaćanja pouzećem ugovor smatra sklopljenim u trenutku kada Mascom primi elektronsku poruku kojom korisnik prihvata ponudu, odnosno kada je primljena porudžbina. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Mascom će obavestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, te ga izvestiti o roku u kojem proizvod može biti nabavljen. Naručeni proizvod, u zavisnosti od toga da li je dostupan na skladištu, Mascom isporučuje u najkraćem mogućem roku. Uz odabrani proizvod su ispisani detalji – naziv proizvoda, kratak opis i cena. Cene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda važe za sve oblike plaćanja i istaknute su u dinarima. Cena poštarine, transporta i PDV je uključena u cenu proizvoda. Ako je Kupac proizvod platio platnom karticom, a Mascom ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostatka robe na skladištu, o tome će u primerenom roku obavestiti Kupca te mu, ukoliko proizvod nije moguće uopšte, ili nije moguće pravovremeno isporučiti, vratiti uplaćena novčana sredstva. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za tačnost i istinitost dostavljenih podataka jer će Mascom izvršiti povrat sredstava prema dostavljenim podacima.  
 
4. PODACI O PROIZVODIMA 
 
Podaci o proizvodima su napravljeni u skladu sa bazom podataka Mascom-a. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet naručivanja. Mascom ističe da vizuelni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računaru kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na monitoru i slično. U slučaju gore navedenog neslaganja između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cena i drugo) prikazani na Mascom Store internet prodavnici podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim greškama i slično. U slučaju očiglednih grešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na web stranicama, Mascom zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor.  
 
5. NEDOSTACI NA PROIZVODU 
 
Mascom ne odgovara Kupcu za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe, ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Mascom ne odgovara kupcu ako tehničke mogućnosti opreme kupca nisu dovoljne za ispravno korišćenje proizvoda kao i ako lična svojstva kupca nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na samom proizvodu koji je nastao pre isporuke kupcu, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Mascomu naknadni primereni rok za ispunjenje ugovora.  
 
6. DOSTAVA I PREUZIMANJE 
 
Dostava na teritoriji Republike Srbije se obavlja putem Post Express-a. Cena dostave na teritoriji Republike Srbije je uključena u cenu proizvoda, tj. ona pada na teret Prodavca. Dostava van teritorije Republike Srbije se obavlja putem Post Export-a. Cena dostave van teritorije Republike Srbije pada na teret Kupca. Svi ostali eventualni troškovi u smislu carinske takse zemlje poručioca i sl., takođe, padaju na trošak Kupca i Mascom u tom pogledu ne preuzima nikakvu odgovornost. Mascom se obavezuje da će naručeni proizvod isporučiti najdalje u roku od 30 dana od dana naručivanja proizvoda. Dostava se obavlja prema uslovima korišćenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predavanja proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen kupcu vrati Mascomu jer dostavna služba nije uspela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obavešten e-poštom ili telefonom, te će mu biti ponuđene sledeće mogućnosti: da se kupljeni odnosno naručeni proizvod, na zahtev kupca e-poštom, ponovo (ovog puta na teret kupca) dostavi na adresu kupca ili da se da kupljeni odnosno naručeni proizvod preuzme na adresi Mascoma, uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja. Kada Mascom putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu, kupac je dužan preuzeti proizvod i potpisati dostavnu dokumentaciju, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Prodavac zadržava pravo da proizvod ne isporuči u datom roku ukoliko je u tome sprečen iz razloga za koje on ne odgovara, u kom slučaju će o tome u što kraćem roku obavestiti kupca putem telefona ili elektronske pošte. Ukoliko kupac odbije da preuzme proizvod po isporuci ili na drugi način sprečava da se isporuka izvrši, rizik od slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na kupca istekom roka za isporuku.  
 
7. REKLAMACIJE U SLUČAJU GREŠKE PRILIKOM KUPOVINE 
 
U slučaju pogrešno naručenog proizvoda od strane kupca putem Mascom Store Web Shop-a, procedura je sledeća: kupac je dužan da obavesti Prodavca o nastaloj grešci putem e-maila: office@mascomstore.rs, ili putem preporučene pošte sa povratnicom na adresu Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd ili putem telefona na broj 011/308 77 40. Kupac je u tom slučaju dužan da proizvod(e) koje je kupio putem pouzeća ili platnih kartica, pošalje nazad Prodavcu na adresu prikazanu u kontaktima, o svom trošku bez ikakvih oštećenja i neotvorenu. Po prijemu proizvoda i u slučaju da su proizvodi bez ikakvih oštećenja i neotvoreni, Prodavac će stopirati rezervaciju sredstava izvršenu kod plaćanja putem platnih kartica od strane kupca za pogrešno naručene proizvode, čime će se sredstva vratiti na račun kupca, umanjena za troškove dostave od strane Prodavca. Po prijemu proizvoda i u slučaju da su proizvodi bez ikakvih oštećenja i neotvoreni, Prodavac će poslati kupcu sredstva u iznosu koji je uplatio pouzećem za proizvode, umanjena za troškove izvršene dostave proizvoda od strane Prodavca.  
 
Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana. 
 
8. REKLAMACIJE U SLUČAJU GREŠKE PRODAVCA 
 
U slučaju pogrešno isporučenog ili neusaglašenog proizvoda od strane Mascoma (oštećenog proizvoda pre preuzimanja od strane kupca, nekompletnog ili koji ne odgovara specifikaciji narudžbine), procedura je sledeća: kupac je dužan da obavesti Prodavca o nastaloj grešci putem e-maila office@mascomstore.rs, ili putem preporučene pošte sa povratnicom na adresu Kneginje Zorke 11b, 11000 Beograd ili putem telefona na broj 011/308 77 40. Kupac je dužan da proizvod(e) koje je kupio putem pouzeća ili putem platnih kartica, pošalje nazad Prodavcu na adresu prikazanu u kontaktima o trošku Prodavca. Po prijemu proizvoda, Prodavac će stopirati rezervaciju sredstava izvršenu kod plaćanja putem platnih kartica od strane kupca za pogrešno naručene proizvode, čime će se sredstva vratiti na račun kupca. Po prijemu proizvoda Prodavac će poslati kupcu sredstva u iznosu koji je uplatio za proizvode.  
 
Rok za postupanje po reklamaciji u slučaju greške prodavca iznosi 15 dana od dana prijema reklamacije.  
 
9. POVRAĆAJ SREDSTAVA 
 
Povraćaj sredstava naplaćenih platnom karticom vrši se isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.  
 
10. PROVERA STATUSA PORUDŽBINE 
 
Status porudžbine možete proveriti svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 10-16h, pozivom na Tel: 011/308 77 40 ili putem E-maila: office@mascomstore.rs  
 
11. PRAVO NA RASKID UGOVORA 
 
Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 14 dana od dana kada proizvod dođe u državinu kupca izuzev u slučajevima navedenim u članu 39. Zakona o zaštiti potrošača, odnosno ako je kupac isporučenu robu otpečatio, a reč je o prodaji zapečaćenih audio ili video snimaka ili računarskog softvera. Pravo na jednostrani raskid se vrši popunjavanjem i slanjem elektronskog obrasca na e-mail adresu Prodavca office@mascomstore.rs. Obrazac o jednostranom raskidu formi se može preuzeti u elektronskoj formi sa web stranice www.mascomstore.rs Ako je dostava iz bilo kog razloga izvršena pre primanja obavesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge pakovanja i dostave u ugovornom iznosu od 500,00 RSD s uključenim PDV-om, a ako troškovi dostave prelaze ugovorni iznos, u iznosu troškova dostave. Mascom će odmah po primanju obavesti o raskidu ugovora, obavestiti kupca telefonom ili elektronskom poštom da je obavezan podmiriti ugovorne troškove pakovanja i vraćanja robe Prodavcu. U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakovan u originalnu ambalažu. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada Mascom preda proizvod dostavnoj službi. U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac se obavezuje da proizvod preda ili pošalje Prodavcu u roku od 14 dana od kada je poslao izjavu o jednostranom raskidu ugovora, u suprotnom ugovor se ne može raskinuti. Prodavac je dužan da vrati sredstva koja je kupac platio po osnovu ugovora u trenutku kada preuzme proizvod ili kada primi dokaz da je proizvod poslat.  
 
12. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA KORISNIKA I NJIHOVOM KORIŠĆENJU 
 
Mascom se obavezuje se da će čuvati privatnost podataka svih kupaca. Mascom prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Mascoma su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Ukoliko odlučite da kupite bilo kojom platnom karticom, najvažnije je znati da kupovinu na našem web shopu obavljate na siguran način obzirom da u našoj prodavnici koristimo najsavremeniju sigurnu uslugu automatske autorizacije.  
 
13. OPIS ZAŠTITE POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI 
 
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.  
 
14. UČESTVOVANJE U MARKETINŠKIM AKCIJAMA 
 
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.  
 
15. AUTORSKA PRAVA 
 
Mascom je nosilac autorskih i izvođačkih prava na sadržaje i formate ove internet prodavnice. Ništa od sadržaja s internet prodavnice ne sme se koristiti bez dopuštenja Mascom ni ustupati trećim osobama.  
 
16. OBAVEŠTENJA
 
Slanjem porudžbine putem Mascom internet prodavnice kupac potvrđuje da da je prethodno obavešten o:
a) osnovnim obeležjima robe;
b) adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
c) prodajnoj ceni kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke;
d) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama potrošača;
e) pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani zakonom;
f) uslovima za jednostrani raskid ugovora;
g) adresi na kojoj Prodavac posluje i adresi na koju može da uputi pritužbe;
h) činjenici da korisnik stupa u ugovorni odnos sa Prodavcem i da uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
i) svim odredbama Opštih uslova i činjenicom da se oni primenjuju na ugovorni odnos između korisnika i Prodavca;
j) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova odnosno proceduri za slanje reklamacija. 
 
17. OSTALI USLOVI 
 
Da bi se kupovina, odnosno porudžbina, smatrala valjanom, mora je obaviti osoba starija od 18 godina. Mascom zadržava pravo jednostrane izmene Opštih uslova prodaje bez prethodne najave. Sve kupljene proizvode Mascom će isporučiti po uslovima važećim u trenutku sklapanja ugovora. Mascom ne odgovara za eventualnu štetu ili gubitke nastale korišćenjem ove multimedijalne prodaje te korišćenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze van okvira njihove predviđene namene. Mascom Store internet prodavnica može sadržavati linkove prema drugim internet stranicama, ali ne odgovara za bilo kakve usluge ili proizvode do kojih se dolazi na taj način.  
 
18. SUDSKA NADLEŽNOST 
 
Za sve sporove koji bi mogli nastati zbog korišćenja internet prodavnice, nadležan je sud u Beogradu. Samim korišćenjem naše internet prodavnice, Kupac potvrđuje da je upoznat s Opštim uslovima njenog korišćenja, te da ih u celosti prihvata kao sastavni deo ugovora.